حرکت کاربر محور

در نوشته قبلی از انتخاب یک معیار و حرکت مبتنی بر اون نوشتم. اما این معیار و در مجموع حرکت برای موفقیت باید مبتنی بر کاربر باشد. آقای Dave McClure در ارائه خودش (پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید) روشی با نام Pirate Metrics را معرفی می‌کند که در آن چرخه زندگی مشتری در قالب ۵ مرحله به شکل ساده‌ای تعریف می‌شود:

  • Acquisition: وارد کردن کاربر از کانال‌های مختلف و ترغیب کردن او برای ثبت نام
  • Activation: درگیر کردن کاربر با مهمترین ویژگی‌ها و خدماتتان
  • Retention: بازگرداندن کاربر به منظور مشاهده و استفاده چند باره از محصول و خدمات
  • Referral: تبدیل کردن محصول و خدمات برای کاربر به چیزی که آنرا به دیگران نیز توصیه کند
  • Revenue: تبدیل کردن کاربر به پول برای سرویس و خدمات

(توضیحات هر قسمت تغییراتی با منبع اصلی داره، در حقیقت از نظر من کلیت‌ها یکی است اما می‌توان برداشت و نوع دید از هر کدام را براساس محصول و دیگر فاکتورها تغییر داد)

startup-metrics-for-pirates-4-728

این فرآیند، مسیر حرکت را می‌تواند بسیار مشخص‌تر کند و یک دید خوب برای حرکت، یافتن مهمترین اهداف و جاهایی که نیازمند بیشترین تمرکز است را به شما دهد. بر همین مبنا مهمترین معیار ما به عنوان شروع «دانلود و نصب برنامه» بود (مرحله اول).

Comments are closed.