با Evernote چیزی را فراموش نکنید

دنیای فناوری و اطلاعاتی امروز باعث شده است تا روزانه با حجم زیادی اطلاعات مواجه باشیم. مطمئنا مغز انسان گنجایش این همه اطلاعات روزانه را ندارد و به همین دلیل در 2 حالت با اونها برخورد خواهیم داشت: 1- از آنها می گذریم. 2- بسیاری از آن‌ها بعد از خوانده شدن از یاد می‌روند اینجاست […]

ادامه نوشته