خالی کردن فضای جیمیل

اگر فضای جیمیلتون هر روز بیشتر از دیروز پر می شه و این موضوع داره نگرانتون می کنه پیشنهاد می کنم از سایت FindBigMail استفاده کنید.

این سایت ایمیل های حجیم شمارو پیدا به اونها برچسب ( Label ) می زنه و شما می تونید ایمیل های حجیم و غیرمصرف خودتون رو پاک کنید.

نتیجه کار این سایت روی جیمیل من کاهش فضای مصرفی از 90 به 24 درصد بود.