کتاب: شیب | ست گودین

34472L2

فکر می کنم اولین بار نام ست گودین رو از پرهام باغستانی شنیدم و بعد از آن امیر مهرانی کتاب گاو بنفش رو بهم معرفی کرد.

جستجوی نام ست گودین در وب فارسی منو به کتاب دیگری که به زبان فارسی ترجمه شده بود یعنی ” شیب ” رساند. پیشنهاد می کنم کتاب های ست گودین رو حتما بخونید همچنین سری هم به وبلاگ فعالش بزنید…

به نظرم بهترین متن برای معرفی کتاب شیب همان تعریفی هست که خود ست گادین از شیب دارد:

شیب چیست؟

34472L3

شیب پنجمین مصاحبه ای است که مصاحبه کننده هرگز با شما تماس نمی گیرد.

شیب گروه موسیقی ای است که در یک سالن خالی از تماشاگر در مکانی نامعلوم مشغول اجرا است.

شیب هفتمین باری است که هنگام تمرین اسکی زمین می خورید.

شیب نیمه مسیر ماراتن است، وقتی که هیجان شلیک شروع مسابقه خاطره ای مبهم است و شوق رسیدن به خط پایان رویایی دست نیافتنی است.

شیب مسیر ناهمواری است که باید طی کنید تا به هدف بزرگ خود برسید… البته اگر در تعقیب هدف درست هستید.

شیب همچنین راهنمایی است برای حرفه تان، برنامه ریزی برای آینده شرکت تان، و چه بسا رسیدن به خوشبختی در زندگیتان…

پیشنهاد می شه: تمامی کتاب ها و نوشته های ست گودین را بخوانید

تقاضا می شه: اگر شخص و یا ناشری را می شناسید تقاضا کنید کتاب های دیگر این نویسنده را نیز منتشر کنند

در همین رابطه، بخوانید:

بر شانه بزرگان: ست گودین

چرا باید کتاب نوشت؟

ست گودین؛ پیش به سوی عصر جدید: اقتصاد ارتباط‌بنیان و ویژگی‌های آن