مدیر محصول در اپفورال

یک هفته پیش وقتی اشکان روشنایی از من خواست مسئولیت مدیر محصول پروژه اپفورال رو به عهده بگیرم، بعد از کمی جستجو در بین منابع فارسی متوجه کمبود شدید محتوای مرتبط با این موضوع شدم و همین تصمیم شد که یک برهه زمانی 2 ماهه رو تا جایی که امکانش هست تجربیات شخصی و کارهایی که […]

ادامه نوشته