کتاب: شیب | ست گودین

فکر می کنم اولین بار نام ست گودین رو از پرهام باغستانی شنیدم و بعد از آن امیر مهرانی کتاب گاو بنفش رو بهم معرفی کرد. جستجوی نام ست گودین در وب فارسی منو به کتاب دیگری که به زبان فارسی ترجمه شده بود یعنی ” شیب ” رساند. پیشنهاد می کنم کتاب های ست […]

ادامه نوشته